Uitvaartverzekering afsluiten tijdens de Coronacrisis: is dat nog mogelijk?

uitvaartverzekering afsluiten tijdens de Coronacrisis

Veel Nederlanders vragen zich af of zij in tijden van de Coronacrisis wel gewoon een uitvaartverzekering kunnen afsluiten. Bij veel mensen heerst het idee dat uitvaartverzekeraars ze kunnen weigeren, op het moment dat zij ziekteverschijnselen vertonen. Is dit wel echt zo? Welke rechten heb jij als mogelijke cliënt? In dit artikel lees je alles over een uitvaartverzekering afsluiten tijdens de Coronacrisis.

Wil jij een uitvaartverzekering afsluiten tijdens de Coronacrisis?

Wettelijk gezien hebben uitvaartverzekeraars geen acceptatieplicht. Dit houdt in dat zij mensen kunnen weigeren op het moment dat deze terminaal ziek zijn. Nu blijkt dat er dus ook mensen geweigerd mogen worden die symptomen van het Coronavirus vertonen. In veel gevallen is het voor zieke personen wel mogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten. Je dient dan een gezondheidsverklaring in te vullen en aan te leveren. Op basis van deze informatie omtrent jouw gezondheid, maakt de verzekeraar dan een overweging of je de verzekering wel of niet mag afsluiten. De ene verzekeraar is hier strenger in dan de ander.

Wanneer je toch geaccepteerd wordt voor de uitvaartverzekering terwijl je ziek bent, betaal je meestal wel een hogere premie. Houdt hier altijd rekening mee op het moment dat je een uitvaartverzekering afsluit tijdens de Coronacrisis. Daarnaast is er ook een wachttijd waar de verzekeraar zich op kan beroepen. Hierdoor kan je binnen het eerste jaar van de verzekering veel minder of helemaal geen geld uitgekeerd krijgen. Het is dus wél mogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten tijdens de Coronacrisis. Hoewel de verzekeraars het recht hebben om je te weigeren. Zij moeten hier wel een gegronde reden voor hebben. Voor een kuchje of een beetje koorts geldt niet dat je levensbedreigend ziek bent.

Wat kan je doen op het moment dat je door de verzekeraar geweigerd wordt?

Het kan zijn dat je door Corona gerelateerde klachten niet wordt geaccepteerd. Maar dit hoeft niet bij elke verzekeraar zo te zijn. Zorg ervoor dat je na weigering van de ene partij, een andere partij benadert. Wanneer je de gezondheidsverklaring netjes naar waarheid invult, kan het zijn dat een andere verzekeraar je wel accepteert. Als het echt niet lukt, zou je moeten wachten tot je geen klachten van het COVID-19 virus meer hebt. Wanneer je klachtenvrij bent zou je dan een nieuwe poging kunnen wagen. De kans dat je dan wel wordt geaccepteerd is velen malen groter.

Het kan zijn dat je een lopende uitvaartverzekering hebt gestopt. Het is mogelijk om deze weer te activeren. Echter dien je dan opnieuw een gezondheidsverklaring in te dienen. Wanneer je in de tussentijd ziek bent geweest of geworden, moet je waarschijnlijk een hogere premie gaan betalen. Een aantal mensen heeft gemerkt dat zij de verzekering niet konden her activeren. Het feit dat zij Corona hadden werd door de verzekeraar als reden voor weigering gebruikt. In dit bericht lees je of dit altijd zo is, of dat het een uitzonderlijk verhaal was.

Heeft COVID-19 wel of geen invloed op acceptatie voor een uitvaartverzekering?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat het niet uitmaakt of je het Coronavirus hebt wanneer je een uitvaartverzekering wil aanvragen. De gezondheidsverklaring stelt namelijk geen vragen over virussen. Géén enkel virus is de afgelopen jaren als issue gezien. Zelfs niet toen het Sars virus was geconstateerd. Ook nu is er dus niet per se sprake van een blokkerende factor wanneer je het virus hebt. Het belangrijkste is dat je de gezondheidsverklaring naar waarheid invult. De verzekeraar mag op basis van de gezondheidsverklaring een risico-inschatting maken. Het kan alsnog zijn dat je wordt geweigerd, maar die kans is altijd aanwezig. Je kunt dus een uitvaartverzekering afsluiten tijdens de Coronacrisis!

Rate this post
Redactie

Plaats een reactie