Waar mag je na een crematie de as van je overleden dierbare uitstrooien?

Wanneer je een dierbare bent verloren en de crematie is geweest, dan blijft de as van jouw overleden dierbare, volgens de Wet op de Lijkbezorging, altijd één maand in het crematorium achter. Daarna krijg je de as mee naar huis. Er zijn veel verschillende mogelijkheden, wat jij met de as van jouw dierbare zou kunnen doen. De meeste mensen kiezen ervoor om de as in een mooie urn te bewaren en dit op een speciale plek in hun huis neer te zetten. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen om de as uit te strooien. In dit artikel lees je meer over hoe het precies zit met as uitstrooien.

as uitstrooien

Hoeveel inspraak heb jij, in wat er met de as van jouw dierbare gebeurt?

De wens van de overledene is altijd leidend. Wanneer jouw dierbare geen duidelijke wens heeft geuit, over wat er met zijn/haar as dient te gebeuren, dan mogen de nabestaanden van een vermoedelijke wens uitgaan. Daarnaast is het belangrijk, dat de nabestaande die de opdracht heeft gekregen om het afscheid van de overledene te coördineren, rekening houdt met de gevoelens en wensen van de andere nabestaanden. Je neemt de beslissing over de as van jouw dierbare niet in je eentje, als er meerdere nabestaanden mee gemoeid zijn. Wanneer de wens omtrent de as van de overledene niet duidelijk genoeg is, dienen alle nabestaanden over de mogelijkheden na te denken en dit met elkaar te bespreken.

Als er wordt gekozen om de as uit te strooien, kan dit besluit niet meer ongedaan worden gemaakt. Eenmaal uitgestrooid, krijgen jullie de as niet meer terug. Wanneer jullie er als familie of vrienden, niet uitkomen wat jullie met de as van de overledene willen doen, kunnen jullie ervoor kiezen om de as in de speciale gedenkmuur op de begraafplaats bij te zetten. Op die manier wordt er een middenweg geboden en kunnen alle nabestaanden naar de herdenkmuur komen, mochten zij daar behoefte aan hebben. Jullie zouden er ook voor kunnen kiezen om de as te verdelen. Op die manier kan iedere nabestaande zelf bepalen wat hij/zij met de as wil doen.

Wat weet jij over het uitstrooien van as?

Mag je eigenlijk zomaar ergens de as uitstrooien, of zijn hier regels en mogelijk ook kosten aan verbonden? De bekendste plekken voor het uitstrooien van as, zijn toch wel de zee of in de natuur. Let er wel op, dat de regels omtrent as uitstrooien, per gemeente verschillen. Controleer dus altijd, of de keuze die jullie maken, toegestaan is. Het is toegestaan om de as van jouw dierbare in zijn/haar eigen achtertuin uit te strooien. Wanneer jullie de as op een andere plek dan van de overledene zelf of van de gemeente willen uitstrooien, dienen jullie de eigenaar van die plek om toestemming te vragen.

Jullie zouden de as ook in het buitenland mogen uitstrooien. Wanneer er per vliegtuig wordt gereisd, dient er wel een Engelstalig document meegenomen te worden. Wanneer er duidelijk aangegeven staat dat het om een urn gaat, worden verdere problemen voorkomen. Als je meer duidelijkheid wilt hebben, over het uitstrooien van as in het buitenland, kan je gerust de ambassade van het land om meer informatie vragen.

De kosten van het uitstrooien van as

Het uitstrooien van de as van jouw dierbare, is meestal gratis. De enige keer dat je mogelijk dient te betalen, is wanneer je ervoor kiest om de as in het speciale uitstrooi-gebied van de gemeente los te laten. Het ligt er per gemeente aan, of zij daar überhaupt kosten voor rekenen. Maar vraag dit altijd goed na, want in sommige gemeenten kunnen de kosten aardig hoog oplopen.

Rate this post
Kasper, Uitvaartverzekering expert
Laatste berichten van Kasper, Uitvaartverzekering expert (alles zien)

Plaats een reactie