Zang, dans en lekker eten. Afscheid nemen op zijn Surinaams!

De manier van afscheid nemen, hangt vaak samen met de cultuur waartoe de overledene behoort. Iedereen neemt afscheid op zijn/haar eigen manier. Een Surinaamse begrafenis bijvoorbeeld, heeft zijn eigen rituelen, zij vieren vooral het leven van de overledene. Wat zijn de culturele verschillen tussen een Surinaams en een Nederlands afscheid? En hoe regel je een uitvaartverzekering Suriname? Je leest er meer over in deze blog.

Hoe ziet een Hindoestaans Surinaamse begrafenis eruit?

De meeste Surinaamse Nederlanders zijn onder te verdelen in twee groepen. Er zijn Hindoestaanse en Creoolse Surinamers. En beide groepen mensen, hebben weer hun eigen specifieke rituelen als het op een uitvaart aankomt. De Hindoestaanse Surinamers rouwen ingetogen. Zij zijn niet erg uitbundig en gebruiken zowel typisch Hindoestaanse rituelen als Christelijke rituelen, wanneer zij afscheid nemen van een dierbare. Daarnaast geloven de Hindoestaanse Surinamers in reïncarnatie. Wanneer de overledene goed heeft geleefd, keert diegene terug als een ander mens. Maar wanneer er een slecht of kwaadaardig leven is geleden, zal de overledene terugkeren in een veel lagere rang dan dat van eens mens.

De dresscode voor een Hindoestaans Surinaamse begrafenis is zwart met wit. Vroeger werd er alleen maar wit gedragen, maar daar komt langzaam verandering in. De meeste Hindoestaans Surinaamse personen, kiezen voor een crematie. Er komen altijd veel familieleden, vrienden en kennissen op een Hindoestaans Surinaams afscheid af! Vaak komen zij met honderden mensen bij elkaar om afscheid te nemen van hun dierbare. Het is vaak zo, dat het uitvaartcentrum zo veel mensen niet kwijt kan, dus dan staan er voor de ingang en verder naar buiten zelfs mensen om afscheid te komen nemen.

Wat zijn de kenmerken van een Creools Surinaamse begrafenis?

De rituelen op een Creools Surinaamse begrafenis zijn vooral gebaseerd op Winti, een religie wat oorspronkelijk uit Afrika komt. Maar ook deze rituelen worden weer gemixt met Christelijke rituelen. Er mag bij Creoolse begrafenissen, niets vooraf aan de dood van de dierbare geregeld worden. Zelfs de kist mag pas gemaakt worden, wanneer de dierbare overleden is. Voordat een Creools Surinaamse dierbare wordt begraven, wordt hij/zij ritueel gewassen en gebalsemd. Volgens het Winti geloof, is het erg belangrijk dat de overleden dierbare zielenrust meekrijgt op zijn/haar afscheid. Daarom wordt het lichaam door een speciaal team verzorgd na het overlijden. De zielenrust zorgt ervoor dat de dierbare een voorspoedige reis zal hebben, wanneer hij/zij deze aarde verlaat.

Bij de Creoolse Surinamers, duurt de rouwperiode voor de achtergebleven partner altijd 6 maanden. Het is belangrijk, dat de partner van de overledene in dit halve jaar, zo min mogelijk aandacht aan zijn/haar uiterlijk besteed. Zo knippen de vrouwen hun haar af en dragen de mannen op straat een zwarte baret.

De dodenwake voorafgaand op het afscheid

De dag voordat de uitvaart van een dierbare plaatsvindt, wordt een dodenwake gehouden. Alle familie, vrienden en kennissen komen de avond van tevoren bij elkaar, om samen te eten, te drinken, te dansen en vooral samen te zingen. Een Surinaamse dodenwake is erg uitbundig en staat voor het vieren van het leven van de overledene. De wake duurt dan ook de hele avond en nacht, tot de vroege ochtend van de dag dat het afscheid plaatsvindt.  

Tips voor wanneer jij wordt uitgenodigd op een Surinaams afscheid

Ga vooral relaxt en met een open blik naar het afscheid toe. Hetgeen wat je op zal vallen, is vooral dat er tijdens het afscheid, geen somberheid te bekennen is. Op een Nederlandse uitvaart, zal je soms een beladen sfeer en emotionele mensen tegenkomen. Op een Surinaamse begrafenis wordt er juist gelachen, gezongen en gedanst. Zelfs de dragers van de kist, voeren een choreografie op wanneer zij de overledene naar zijn/haar laatste rustplaats begeleiden. Dit zou de kwade geesten verjagen, waardoor hun dierbare in alle rust kan worden begraven.

Rate this post
Kasper, Uitvaartverzekering expert

Plaats een reactie