Waar mag je na een crematie de as van je overleden dierbare uitstrooien?

as uitstrooien

Wanneer je een dierbare bent verloren en de crematie is geweest, dan blijft de as van jouw overleden dierbare, volgens de Wet op de Lijkbezorging, altijd één maand in het crematorium achter. Daarna krijg je de as mee naar huis. Er zijn veel verschillende mogelijkheden, wat jij met de as van jouw dierbare zou kunnen … Lees meer