Geen erehagen meer met meer dan dertig personen

Heb jij weleens van een erehaag gehoord? Wanneer er een geliefde overlijdt, kan een erehaag een vorm van respect en steun zijn. De erehaag bestaat vaak uit twee rijen mensen die hun laatste groet aan de overledene brengen. De kist van de overledene wordt door de erehaag getild of gereden in de rouwauto. Vaak bestaan erehagen uit familieleden, vrienden of collega’s van de overledene. Door de Coronacrisis zijn er helaas regels aan deze vorm van afscheid verbonden. In dit artikel lees je er meer over.

Erehagen in tijden van Corona, wel of niet verantwoord?

Doordat er in tijden van de Coronacrisis veel onduidelijkheid heerst over wat wel of niet verantwoord is, dient een eenduidige aanpak te worden gerealiseerd. Wanneer er zo min mogelijk onzekerheden zijn, weten méér mensen waar zij aan toe zijn. Het RIVM zegt; mijdt grote groepen, houdt altijd 1,5m afstand en blijf zoveel mogelijk thuis. Voor uitvaarten geldt nu dat er maximaal dertig mensen afscheid mogen komen nemen. Dit is alleen mogelijk wanneer deze personen de 1,5m afstand te allen tijde kunnen waarborgen. Erehagen met meer dan dertig personen zijn dan ook niet verantwoord en niet langer toegestaan.

Het feit dat men dertig personen op een uitvaart mag uitnodigen is al een hoge uitzondering. Dus dan is het niet de bedoeling dat men deze regel zelfstandig gaat oprekken. De Veiligheidsraad laat aan de media weten dat vrijstelling op deze regel niet langer is toegestaan.

De regels omtrent een erehaag tijdens de Coronacrisis

Uit een veiligheidsberaad komt naar voren dat erehagen met meer dan dertig personen verboden zijn. Een erehaag bij een uitvaart mag maximaal dertig personen bevatten, waar al deze mensen continu 1,5m afstand moeten houden. De Veiligheidsraad heeft besloten om hier nu voor eens en voor altijd een duidelijke uitspraak over te doen. Doordat het in tijden van de Coronacrisis veel passen en meten is, zijn er veel onduidelijkheden over wat wel en niet kan. In verschillende regio’s werden andere regels en maatregelen gehandhaafd maar nu is er voor één regel gekozen. Daarnaast is een erehaag die los van de uitvaart wordt georganiseerd, niet toegestaan.

Rate this post
Redactie

Plaats een reactie