Eenzame mensen krijgen geen dichter bij uitvaart in Rotterdam

Het had de gemeente Rotterdam slechts 1500 euro gekost. Toch wenst de gemeente niet mee te werken om  een traditie in ere te herstellen en om de stichting ‘Eenzame Uitvaart’ te ondersteunen met een kleine financiële bijdrage. Er werd tot 2014 een beroep gedaan om de stichting als Rotterdammers zonder familie kwamen te overlijden. Vanuit de stichting werd een dichter ingehuurd om een gedicht voor te dragen. Eenzame mensen krijgen geen dichter bij uitvaart in Rotterdam dus vanuit deze stichting, dat wil echter niet zeggen dat er geen ruimte is voor een gedicht. Die zal echter voorgedragen worden door de  begrafenisondernemer zelf.

Eenzame mensen krijgen geen dichter bij uitvaart Rotterdam

De PvdA vroeg de gemeenteraad om weer een beroep te doen op een echte dichter vanuit de stichting ‘Eenzame Uitvaart’.  Het stadsbestuur ziet echter geen reden om deze stichting ideëel te ondersteunen. Het stadsbestuur was zelfs voor het geringe bedrag van 1500 euro niet te vermurwen.

Elke jaar vinden er in Rotterdam 125 eenzame uitvaarten plaats

Een uitvaart voor mensen zonder familie is door de gemeente uitbesteed aan Del Goetzee. In overleg met een gemeentelijk ambtenaar die belast is met de wet op lijkbezorging bepaalt Dela Goetzee wat er precies gaat gebeuren. In het eisenpakket is opgenomen dat de uitvaartondernemer ervoor kan kiezen een dichter van de stichting in te huren. De gemeente zegt echter dat de voorkeur dient uit te gaan naar inbreng vanuit de sociale kring van de overledenen. Is er geen sociale kring, dan kan de uitvaartondernemer een gedicht voordragen. In Rotterdam vinden elk jaar ongeveer 125 uitvaarten van eenzame mensen plaats.

Rate this post
Redactie

Plaats een reactie