Nabestaanden zwijgen liever over corona

zwigen iver corona als doodsoorzaak
zwijgen over corona als doodsoorzaak

Het coronavirus heeft enorme schade aangericht aan de samenleving. Mensen verloren banen, bedrijven zijn failliet en mensen die al kwetsbaar waren zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Ook voor die mensen had corona nog een vervelende bijsmaak. De uitvaarten in ons land zijn sinds het uitbreken van het virus behoorlijk versoberd, Daarom kreeg lang niet iedereen dat afscheid dat hij of zij verdiende. Om een uitvaart in volledige anonimiteit te voorkomen, willen nabestaanden nog wel eens zwijgen over corona als doodsoorzaak.

Alles werd anders na uitbreken coronavirus

Ook voor uitvaartondernemers en dus ook voor de aanbieders van uitvaartverzekeringen veranderde alles sinds het uitbreken van het corona virus. Het RIVM stelde richtlijnen op waaraan iedereen zich verplicht heeft te houden. Koffietafels werden meteen in de ban gedaan, condoleren was er niet meer bij op de traditionele wijze en er mochten niet meer dan dertig mensen bij een uitvaart aanwezig zijn. Zeker dat laatste schuurt.. Mensen die bekend en geliefd waren, gingen zo vaak in stilte. Ze kregen niet het afscheid dat ze wel degelijk verdienden.

Geen beschermende maatregelen

Mensen die aan de gevolgen van corona overleden, werden we op de gebruikelijke wijze opgebaard. De familie mocht ook gewoon afscheid nemen. Beschermende maatregelen zijn niet nodig. Dit omdat het virus slechts heel even buien het lichaam actief is en er dus amper kans is op besmetting. Personeel in de uitvaartcentra dragen wel beschermende kleding overigens. Dit veelal in de vorm van handschoenen en een schort met langere mouwen. Hoe sneu ook voor nabestaanden, als zij zelf symptomen hebben die kunnen duiden op corona dan zijn zelfs zij niet welkom bij de uitvaart. Wat betreft het volgen van de uitvaart, is de coronacrisis wel de definitieve doorbraak als het gaat om het digitaal uitzenden van uitvaartdiensten. Nooit eerder werd van die optie zoveel gebruik gemaakt.

Zwijgen over de doodsoorzaak als die corona heet

Ondertussen is gebleken dat nabestaanden vaker liegen over de reden van overlijden. Dat geldt uiteraard vooral als dit corona is. Nabestaanden zijn bang dat de uitvaart dan in nog kleinere kring plaats moet vinden. Dat is de reden dat uitvaartondernemers zelf de doodsoorzaak checken. Daarbij geldt dat de ene uitvaartondernemer inderdaad zal besluiten voor een afscheid in volstrekte stilte, een ander zal zich gewoon houden aan het maximum van dertig mensen.

Mocht je twijfelen over de dekking van je uitvaartverzekering, check dan de polisvoorwaarden en check wat de aanbieder heeft gecommuniceerd over overlijden en corona.

Rate this post
Redactie

Plaats een reactie