Sterftecijfer neemt weer toe, vrouwen in de meerderheid

sterftecijfer neemt weer toe
Sterftecijfer neemt weer toe

In week 44 is het sterftecijfer opnieuw toegenomen. In de periode van 26 oktober tot 1 november overleden in totaal 3600 mensen. Dat is tweehonderd meer dan waar op was gerekend. Een week eerder waren er precies 3419 mensen overleden. De cijfers komen van het voorlopig sterftecijfer per week, bijgehouden door het CBS.

Veelal uit de Wet langdurige zorg

De meeste slachtoffers komen uit de groep die gebruik maakt van de Wet langdurige zorg en veelal in verpleeghuizen woonachtig waren. Van het aantal overledenen bleken liefst 2050 tachtig jaar of ouder. 1150 mensen van de in totaal 3600 waren tussen de 65 en 80 jaar oud toen ze kwamen te overlijden. Onder de mensen die kwamen te overlijden was het merendeel vrouw. Daarmee is van een trend overigens geen sprake, want vorige week was het andersom en stierven meer mannen.

Levensverwachting is onderdeel Bevolkingsprognose 2020-2070

Ondertussen berekende het CBS dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,82 jaar zal zijn in 2026. Dergelijke cijfers worden gebruikt om de AOW leeftijd in de komende jaren te kunnen bepalen. De prognose levensverwachting is een onderdeel van de Bevolkingsprognose 2020-2070.

Rate this post
Redactie

Plaats een reactie