Almere wil het aantal begraafplaatsen uitbreiden

Almere wil het aantal begraafplaatsen uitbreiden. Vanwege de groei van de stad en vanwege de vergrijzing dreigt er tekort aan ruimte op de bestaande begraafplaatsen. Om die reden wil de gemeente kijken naar het uitbreiden van de huidige begraafplaatsen. Verder wordt gekeken of eventueel een natuurbegraafplaats in Almere te realiseren is.

Eventueel natuurbegraafplaats met natuurlijke kenmerken

Vanwege de hoge grondwaterstand in Almere is het echter niet mogelijk om een natuurbegraafplaats in een bestaand natuurgebied te creëren. De grond moet eerst worden opgehoogd om te voldoen aan de wettelijke voorgeschreven afstand tussen de graven en het grondwater. De gemeente onderzoekt nu of het mogelijk is om een begraafplaats te realiseren met zoveel mogelijk natuurlijke kenmerken.

Islamitische begraafplaats

De bestaande begraafplaats Stad aan de Kruidenweg heeft een algemeen, Joods en Islamitisch gedeelte. Het Islamitisch gedeelte, genaamd Raza Ul Mawa, is bijna vol en zal worden uitgebreid op het bestaande terrein. Het ontwerp van de uitbreiding houdt rekening met de bestaande bomen, waar de graven rondom worden geplaatst. Het Islamitisch Kerkgenootschap Almere (IKA) wil op hun eigen grond in Oosterwold een begraafplaats naast de te bouwen Moskee realiseren. Een raadsbesluit is nodig om deze locatie aan te wijzen als begraafplaats. Een andere aanvraag voor een islamitische begraafplaats komt van Ettihad, een partij die de Almeerse Ataouba-moskee vertegenwoordigt. Deze partij maakt aanspraak op een eigen deel van de begraafcapaciteit, maar er is geen ruimte meer op de bestaande begraafplaatsen. Daarom zal deze partij een deel van de nieuw te realiseren begraafplaats krijgen. Het college heeft voorgesteld om een aantal criteria op te stellen om de zoektocht naar een geschikte locatie zo transparant mogelijk te maken.

Check altijd eerst AllesOverUitvaartverzekeringen.nl

Volgens de Wet op de lijkbezorging hebben kerkgenootschappen recht op een redelijk deel van de beschikbare begraafcapaciteit, waarbij de gemeente onder redelijke voorwaarden grond moet aanbieden. Meer weten over begrafenissen, crematies en op zoek naar een goede uitvaartverzekering? Dan kun je prima terecht op AllesOverUitvaartverzekeringen.nl. Vergelijk hier de beste verzekeraars en maak vervolgens de voor jou beste keuze.

Rate this post
Redactie

Plaats een reactie