Meer duidelijkheid voor verzekeraars over natura uitvaartverzekering of levensverzekering

Het wordt binnenkort makkelijker voor verzekeraars om te achterhalen of verzekerden met een levensverzekering of een natura-uitvaartverzekering zijn overleden, dat meldt Findinet. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, heeft een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin geregeld wordt dat er een wijziging komt van het Besluit Basisregistratie Personen. Hierdoor wordt het mogelijk dat de verzekeraars een melding ontvangen vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) als iemand overleden is.

Meer duidelijkheid voor verzekeraars

De staatssecretaris voldoet met de voorgestelde wijziging aan de wens van het Verbond van Verzekeraars. Volgens het Verbond worden overlijdens niet altijd gemeld, of niet op tijd gemeld. De begunstigden krijgen daardoor niet de uitkering waar ze recht op hebben. Soms weten de nabestaanden niet eens van het bestaan van de verzekering en daardoor melden ze zelf het overlijden niet. Ook komt het voor dat de uitkering van een levensverzekering niet stopgezet wordt omdat niet bekend is dat de begunstigde is overleden. In dat geval moet er later geld teruggehaald worden.

Veel overlijdensgevallen worden gemist

Momenteel kunnen verzekeraars informatie opvragen bij de gemeente. Dit zullen zij echter alleen doen als daar een aanleiding voor is. Veel overlijdensgevallen zullen daardoor gemist worden. Voor nabestaanden is er de zoekservice levensverzekeringen van het Verbond. Wie vermoedt dat een overleden naaste een levensverzekering had, kan daar laten uitzoeken bij welke verzekeraar dat was. “Die zoekservice is best succesvol, maar niet iedereen trekt aan de bel. En zolang er geen claim wordt ingediend, weet een verzekeraar niet dat een klant is overleden. Het is al jaren onze wens om met meer succes begunstigden te kunnen achterhalen”, aldus Harold Herbert, directeur van het Verbond van Verzekeraars.

Staatssecretaris biedt twee mogelijkheden

Het voorstel van de staatssecretaris voorziet in twee mogelijkheden. Ten eerste kunnen de verzekeraars een melding krijgen als een verzekerde is overleden. Dit is de zogenaamde spontane gegevensverstrekking. Verzekeraars kunnen op basis daarvan actie gaan ondernemen. Mocht het zo zijn dat ze de benodigde gegevens van de verzekerde of de nabestaanden niet hebben, dan kunnen de verzekeraars actief deze gegevens opvragen. Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat in veel meer gevallen uitkeringen tijdig stopgezet worden, dat uitkeringen aan nabestaanden op tijd gedaan worden en dat uitvaartverzekeringen in natura op tijd voor de uitvaart ingeschakeld worden.

Wijziging in BRP moet in 2023 ingaan

Het voorstel betreft alleen informatieverstrekking aan levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars. Andere financiële instellingen, bijvoorbeeld banken en beleggingsinstellingen, krijgen geen toegang tot de informatie uit de BRP en zullen een beroep moeten blijven doen op de gemeenten. Reden hiervoor is onder andere de uitvoerbaarheid en het feit dat levens- en uitvaartverzekeraars een groter belang hebben bij het tijdig ontvangen van het bericht van overlijden van de verzekerde. Het is volgens Findinet de bedoeling dat de wijziging in het Besluit Basisregistratie Personen in 2023 ingaat.

Wil je meer weten over de uitvaartverzekering? Check dan de website AllesOverUitvaartverzekeringen.nl. Je kunt op deze website kennismaken met alleen de beste verzekeraars. Door ze met elkaar te vergelijken sluit je altijd de voor jou beste verzekering af.

Rate this post
Redactie

Plaats een reactie